Inchide reclama
Ziarul

  ziare    propune o publicatie     trimite o stire    

Ziarul Online - Ziare romanesti - Stiri Gazeta de Prahova online

 

Ziarul "Gazeta de Prahova"

Website: http://www.gazetaph.ro

Ziar inscris in categoria Locale in judetul Prahova

Descriere:
Stiri, foto, video din Ploiesti-Prahova.

propune o publicatie

Ultimele stiri din Gazeta de Prahova de azi - Ziarul Gazeta de Prahova online


Toate străzile din comuna Bucov vor primi nume noi. Vezi lista

BucovNomenclatorul stradal, adică lista denumirilor tuturor străzilor din localitate, reprezintă, poate, cel mai bun mod prin care comunitatea locală îi omagiază pe cei care au scris istorie, pe cei care s-au remarcat prin faptele, prin cariera lor, prin opera pe care au lăsat-o moştenire.

De asemenea, este o mândrie pentru fiecare dintre noi să locuiască pe o stradă care să aibă o denumire care să spună ceva, fie că este vorba despre un domnitor, un poet, un scriitor sau o mare personalitate politică.

Acestea sunt şi motivele pentru care administraţia locală a comunei Bucov, condusă de către primarul Ion Savu şi viceprimarul Nicolae Nicolescu a luat decizia, împreună cu membrii Consiliului Local, de a atribui noi denumiri străzilor din localitate.

Se elimină, astfel, denumiri care nu reprezentau nimic pentru comună şi cetăţeni, care nu aveau absolut nicio legătură cu localitatea, poziţia geografică, etc. Dăm doar câteva exemple de denumiri care au intrat, cine ştie cum, în tradiţia locală: Smeului, Curcubeului, La Usturoi, etc...

Administraţia locală a ales, de această dată, să aleagă, pentru redenumirea străzilor din satele componente ale comunei Bucov personalităţi istorice (domnitori şi oameni politici de marcă) şi scriitori pe care, cu siguranţă, îi cunoaşte fiecare dintre noi.

IMPORTANT: Primăria comunei Bucov va stabili o anumită perioadă de timp în care toţi cetăţenii îşi vor putea preschimba GRATUIT actele de identitate, cu noua denumire a străzii şi numărul locuinţei.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, lista străzilor din toate satele componente ale localităţii cu vechea denumire şi cu propunerea pentru noua denumire. Primăria Bucov vă adresează rugămintea de a veni, în zilele următoare, dacă este cazul, cu noi propuneri şi sugestii pentru redenumirea arterelor de circulaţie din Bucov. Sunteţi aşteptaţi la sediul Primăriei pentru a vă exprima eventualele păreri şi sugestii.

 

Sat Bucov:

Denumirea nouă                              Denumirea veche

 

Tineretului                               -

Mihai Viteazul                         Şoseaua Naţională

Mircea Eliade                          -

George Topârceanu                 -

Costache Negruzzi                  Viespari

Mişcă T. Costică                     Serelor

Eroilor                                     Eroilor

Octavian Goga                        Prodcomplex

Ion Minulescu                          Cartier

Lucian Blaga                           Crizantemelor

Alexandru Macedonski           Ceair

Emil Cioran                             Unitatea Militară

Tudor Arghezi                         Obşte spre Bălţi

Corneliu Coposu                     DC57

George Bacovia                       Bucovel

Iulia Haşdeu                            Talea

Constantin Stere                      Văleanca

Eugen Ionescu                         Muşcatelor

Barbu Şt.Delavrancea             Zorelelor

Nichita Stănescu                      Albăstrelelor

Nicolae Labiş                           Viorelelor

Nicolae Iorga                           Câmpului

Ion Budai Deleanu                   Drumul Pleşii

Anton Pann                              După Grădini

Mihai Eminescu                       Linia Mare

I.L.Caragiale                            Linia Mică

Nicolae Bălcescu                     Soarelui

Mihail Sadoveanu                    Iazului

Theodor Amann                      Salcâmilor

Geo Bogza                               Castanilor

Suzana Stere Paleologu           Parcului

Constantin Brâncuşi                Liliacului

Procopie Fitilis                        Nicoară

Alexandru Vlahuţă                  Cărămidă

George Coşbuc                        Cărămidă

Ioan Grigorescu                       Cărămidă

Petre Ispirescu                         Nicoară

Ion Creangă                             Nicoară

Dacia                                       Intrare Parc Bucov

Industriei                                 -

 

Sat Pleaşa

Denumire nouă                      Denumire veche

 

Regele Carol I                          Smeului

Regele Carol I                          O parte din Fabricilor

Dimitrie Cantemir                    Fabricilor

Regele Carol I                          Valea Grăţii

Matei Corvin                           O parte din Valea Grăţii

Regina Maria                           Lăcustelor

Regele Ferdinand                     Curcubeului

Mircea cel Bătrân                    Cornului, Sitarului

Petru Rareş                              Brebenelului

Alexandru Ioan Cuza              Eforiei

Tudor Vladimirescu                Alunului

Ştefan cel Mare                       Vântului

Constantin Brâncoveanu         Dealu Frumos, Carpenului

Alexandru Lăpuşneanu           Narciselor

Vlad Ţepeş                              Islazului

Matei Basarab                         Oilor

Decebal                                    Prunului

Burebista                                 Ulmului

Strada Ricu                             Colonie Ricu

1 Mai                                       1 Mai

Mihai Kogălniceanu                Intre blocuri fosta Industriei

 

Sat Chiţorani

Denumire nouă                      Denumire veche

 

Mihai Viteazul                          Şoseaua Naţională

I.C.Brătianu                              Nucilor

Iuliu Maniu                              Bisericii, Fermei, Cimitirului

Alexandru Averescu                Micşunelelor

Antim Ivireanu                        Cramei

Tache Ionescu                          Gladiolelor

Stăncescu Dumitru                   Drumul spre conac belgian

Nasopol                                   Spatele Domide

Armand Călinescu                   Ghiocelului

Dimitrie Sturdza                      Merilor

Nicolae Titulescu                     Spatele şcolii

Florica Romalo                        Între biserici spre conac

Clody Berthola                        Spre Releu

Ion Mihalache                          La Usturoi

Stadionului                              Perpendiculară pe DN1B paralel Cojocaru

Gheorghe Ionescu Siseşti        Blocuri ICDVV

 

Sat Bighilin

Denumirea nouă                              Denumirea veche

 

Vasile Goldiş                           Din drumul Plopului până la Bălănescu

C.D.Gherea                             De la pod Bighilin până la Podeanu Ioana

Independenţei                          Extindere intravilan Bighilin

Ana Ipătescu                           Ramificaţie spre Nenu Florica

Ecaterina Teodoroiu                Fam.Bălănescu spre intrare Pădure

 

Sat Valea Orlei

Denumire nouă                      Denumire veche

 

I.G.Duca                                  Din Chiţorani până la ferma Preot Casian

Titel Petrescu                           Fam.Dumbrăveanu până la Fam.Năstase

Microbuze şcolare pentru elevii din Lipăneşti, Dumbrăveşti şi Izvoarele

microbuz-scolarJoi, 18 septembrie 2014, ora 15:00, în localitatea Lipăneşti, Judeţul  Prahova are loc predarea/primirea  unor microbuze şcolare, destinate transportului elevilor. Tot astăzi, se vor recepţiona microbuze şcolare şi în localităţile Dumbrăveşti şi Izvoarele. Acţiunea se înscrie într-un amplu program guvernamental,  cuprinzând şi alte localităţi din judeţ. Aceste vehicule vor fi de un real folos pentru şcolarii din comunităţile menţionate anterior, contribuind la facilitarea accesului la unităţile de învăţământ, acolo unde elevii aveau de străbătut distanţe mari.

La eveniment va fi prezent şi  preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma.

 

Executare silită împotriva locuinţei de domiciliu? Află cum te aperi

Fiind un drept fundamental, dreptul la locuinţă trebuie luat în considerare de instanţa naţională la aplicarea Directivei nr. 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în intenţia de a clarifica întinderea protecţiei consumatorilor în cazul garanţiilor imobiliare asupra locuinţei familiale.

 blocuri

Soluţia pronunţată de CJUE a pornit de la întrebările preliminare ce i-au fost adresate de Curtea Regională din Prešov, Slovacia, sesizată în apel, cu o acţiune în anularea contractului de credit şi a contractului de constituire a garanţiei.

 

Problema este interesantă pentru cei aflaţi în situaţii similare. Iată care a fost situaţia de fapt. În anul 2009, doamna Kušionová a încheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10.000 de euro. Pentru garantarea creanţei, s-a constituit o garanţie imobiliară asupra locuinţei familiale. Ulterior, debitoarea a formulat o acţiune în anularea contractului de credit şi a contractului de constituire a garanţiei, îndreptată împotriva SMART Capital, invocând natura abuzivă a clauzelor din contractul încheiat cu această întreprindere.

 

În acest context, Curtea Regională din Prešov, Slovacia, sesizată în apel, a adresat Curţii de Justiţie mai multe întrebări preliminare. Instanţa de trimitere doreşte să se stabilească dacă clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciară a garanţiei care grevează bunul imobiliar prezintă un caracter abuziv. Instanţa naţională precizează, totodată, că această clauză permite creditorului să execute garanţia fără intervenţia unui control jurisdicţional.

 

Mai întâi, Curtea aminteşte că, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. Carta consacră, de asemenea, dreptul la o cale de atac eficientă. Aceste imperative îşi produc efectele la punerea în aplicare a Directivei nr. 93/13.

 

În ceea ce priveşte executarea garanţiilor care însoţesc contractele de împrumut încheiate de consumatori, Curtea constată că Directiva nr. 93/13 nu conţine nicio precizare referitoare la executarea garanţiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniază importanţa de a determina, într-o situaţie precum cea în discuţie în cauză, în ce măsură aplicarea protecţiei conferite de directivă ar fi practic imposibilă sau excesiv de dificilă.

 

În speţă, din dosar rezultă că legislaţia slovacă în cauză prevede, pe de o parte, că o vânzare la licitaţie poate fi contestată în termen de 30 zile după notificarea executării garanţiei şi, pe de altă parte, că persoana care contestă modalităţile acestei vânzări dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac.

 

Curtea aminteşte, de asemenea, că, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva nr. 93/13, statele membre au obligaţia să adopte măsuri de protecţie astfel încât să prevină utilizarea în continuare a clauzelor calificate drept abuzive. În acest scop, autorităţile judiciare şi administrative din statele membre trebuie să aibă la dispoziţie mijloace adecvate şi eficace. Mai concret, păstrând totodată posibilitatea alegerii sancţiunilor aplicabile pentru încălcările dreptului Uniunii, statele membre trebuie să se asigure în mod special că sancţiunile aplicabile au un caracter efectiv, proporţional şi disuasiv.

 

În ceea ce privește caracterul efectiv şi disuasiv, rezultă că, în cursul unei proceduri de executare extrajudiciară a unei garanţii,instanţa naţională competentă ar putea să adopte orice măsură provizorie care interzice continuarea executării unei astfel de vânzări.

 

În ceea ce priveşte caracterul proporţional al sancţiunii, Curtea subliniază că trebuie să se acorde o atenţie deosebită împrejurării că bunul grevat de garanţie este bunul imobiliar care constituie locuinţa familială a consumatorului. Astfel, în dreptul Uniunii, dreptul la locuinţă este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat în considerare de instanţa naţională în cadrul aplicării Directivei nr. 93/13.

 

În speţă, Curtea concluzionează că posibilitatea instanţei naţionale competente de a adopta orice măsură provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat şi eficace de a împiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanţa de trimitere.

Răspunsurile date de CJUE au format obiectul Hotărârii în cauza C-34/13 Monika Kušionová contra SMART Capital a.s..

 

Directiva nr. 93/13/CEE, invocată în Hotărârea CJUE, are ca scop apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor şi un consumator.

 

***

România şi-a aliniat cadrul legal în materie cu prevederile comunitare. Iată câteva reglementări relevante aflate în vigoare:

– Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 208/2007;

– Legea nr. 190/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 611/1999, privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare;

– Legea nr. 193/2000, republicată (r3) în Monitorul Oficial nr. 543/2012, privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori. Potrivit art. 6 din lege, clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. Legea conţine o Anexă în care sunt redate, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 389/2010, privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanţa NU se aplică la contractele de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispoziţia creditorului un bun mobil, cu titlu de garanţie, şi în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garanţie. Nu se înţeleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garanţie este însuşi bunul finanţat;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Actul, în vigoare din 13 iunie 2014, asigură transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European;

 

www.coltuc.ro

0745150894

avocat@coltuc.ro

 

VĂLENII DE MUNTE. Apartamentele din blocurile ANL pot fi cumpărate

In ședința consiliului Local al orașului Vălenii de Munte din data de 27 iunie 2014 s-a adoptat Hotărârea Consiliului local nr.54 privind vânzarea locuințelor ANL din blocurile AC1 și AC2 construite în anul 2004 în cadrul „Programului de realizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”.
Bloc_ANL-_AC1_AC2Administrația Locală a parcurs toate etapele premergătoare, potrivit legii,pentru evaluarea prețului locuinței, stabilindu-se în final valoarea de vânzare. În funcție de venituri, chiriașii pot cumpăra locuința din surse proprii , prin împrumut de la o bancă sau CEC, cu o dobândă accesibilă pe o perioadă de 30 ani.
În acest scop, chiriașii blocurilor AC1 și AC2, care au solicitat cumpărarea apartamentelor, au fost invitați în sala Centrului Cultural al orașului în ziua de 7.07.2014 la discuții cu reprezentanții Administrației Locale (Comisia de vânzare – cumpărare a locuințelor ANL), reprezentanții ANL (Adriana Preda - Direcția regională de vânzări locuințe și Aurelian Cocone – Direcția Secretariat General și Relații publice) și reprezentanții CEC (Tănase Radu George – Director Agenția CEC, Vălenii de Munte și Carmen Silvia Stanciu – Director Sucursala CEC, Ploiești).S-au discutat anumite situații familiale ce țin de puterea de cumpărare și s-au lămurit condițiile de cumpărare.
Urmează ca tinerii chiriași să facă „pasul hotărâtor”, să cumpere locuința și să devină proprietari. Sumele obținute din vânzare vor fi folosite pentru construirea altor blocuri de locuințe – ANL în orașul Vălenii de Munte.

Locuri de muncă în Vălenii de Munte

valenii_de_munte

AJOFM Prahova vă oferă lista locurilor de muncă vacante în zona Vălenii de Munte.

Nr.Crt Denumire agent Meseria Adr. loc munca Locuri
1 SC ALITHY TURIST SRL ajutor ospatar Valenii de Munte, Str: George Enescu, nr:14 a, bl:, ap:, Tel:0723150959 1
2 SC SIEL COM SRL ajutor ospatar Valenii de Munte, Str: Berceni, nr:17, bl:, ap:, Tel:0244544186 1
3 SC VORALPEN TOURISMUS SRL ajutor ospatar Cheia, Str: Cheia, nr:-, bl:, ap:, Tel:0244/294293 1
4 SC BIOSTAR COSMETICS SRL ambalator manual Homoriciu, Str: Homoriciu, nr:1, bl:, ap:, Tel:0244293037 1
5 SC IBIDENT SRL asistent medical generalist Valenii de Munte, Str: George Enescu, nr:14a, bl:, ap:, Tel: 1
6 CMI DOCTOR ZAHARIA SORIN MIHAI asistent medical generalist Valenii de Munte, Str: Nicolae Iorga, nr:54, bl:, ap:26, Tel:0742603171 1
7 SC SIEL COM SRL bucatar Valenii de Munte, Str: Berceni, nr:17, bl:, ap:, Tel:0244544186 2
8 SC ALITHY TURIST SRL bucatar Valenii de Munte, Str: George Enescu, nr:14 a, bl:, ap:, Tel:0723150959 1
9 SC VERSION TWO CLOTHING SRL calcatoreasa lenjerie Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0766872084; 1
10 SC SUAMES BROD ART SRL confectioner, prelucrator in industria textila Valenii de Munte, Str: Anton Pann, nr:39 a, bl:, ap:, Tel:0721210164 2
11 SC VERSION TWO CLOTHING SRL confectioner-asamblor articole din textile Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0766872084; 13
12 CMI DR. MANESCU NICOLAE LIVIU contabil _, Str: ___, nr:, bl:, ap:, Tel: 1
13 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL contabil-sef Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
14 SC VERSION TWO CLOTHING SRL controlor calitate Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0766872084; 1
15 SC ASTRA SELECT SRL controlor calitate Magurele, Str: Magurele, nr:1, bl:, ap:, Tel:0244217700 1
16 SC SUAMES BROD ART SRL croitor Valenii de Munte, Str: Anton Pann, nr:39 a, bl:, ap:, Tel:0721210164 2
17 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL director societate comerciala Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
18 PFA VATASELU T GHEOGHITA dispecer Cerasu, Str: SLON, nr:113, bl:, ap:, Tel:0729238842 1
19 SC TEOSAL CONSTRUCT SRL dulgher (exclusiv restaurator) Malu Vinat, Str: Malu Vinat, nr:16, bl:, ap:, Tel:0720179638 1
20 SC ILGIMI CONST SRL dulgher (exclusiv restaurator) Maneciu-Ungureni, Str: Maneciu-Ungureni, nr:92, bl:, ap:, Tel:0742023019 1
21 SC ALYON PROD INVEST SRL fasonator cherestea Cheia, Str: Cheia, nr:196A, bl:, ap:, Tel:0244576343 4
22 DIRECTIA SILVICA PLOIESTI fasonator mecanic (cherestea) Ploiesti, Str: Iuliu Maniu, nr:3, bl:, ap:, Tel:145036 1
23 SC TEOSAL CONSTRUCT SRL fierar betonist Malu Vinat, Str: Malu Vinat, nr:16, bl:, ap:, Tel:0720179638 1
24 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
25 SC REMAS BAU SRL frezor universal Facaieni, Str: FACAIENI, nr:77B, bl:, ap:, Tel:0244/295310 2
26 SC PIETTA GLASS WORKING SRL inginer de sistem in informatica Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244/280959 1
27 SC ASTRA SELECT SRL inginer productie Magurele, Str: Magurele, nr:1, bl:, ap:, Tel:0244217700 1
28 COLEGIUL NATIONAL ,,NICOLAE IO laborant in invatamant Valenii de Munte, Str: Berceni, nr:42, bl:, ap:, Tel: 1
29 SC GILMET SRL lacatus mecanic Drajna de Jos, Str: Drajna de Jos, nr:-, bl:, ap:, Tel:0 1
30 SC PETRE FOREST INTERPREST SRL legator de sarcina Cerasu, Str: Cerasu, nr:660, bl:, ap:, Tel:0768399528 1
31 SC VORALPEN TOURISMUS SRL lucrator bucatarie (spalator vase mari) Cheia, Str: Cheia, nr:-, bl:, ap:, Tel:0244/294293 1
32 SC ALITHY TURIST SRL lucrator bucatarie (spalator vase mari) Valenii de Munte, Str: George Enescu, nr:14 a, bl:, ap:, Tel:0723150959 1
33 I I CURSARU I ELENA lucrator gestionar Maneciu-Paminteni, Str: Maneciu-Paminteni, nr:256, bl:, ap:, Tel:0746184759 2
34 SC SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE SRL lucrator pentru salubrizare cai publice Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:8, bl:, ap:, Tel:0722547484 1
35 PRIMARIA VALENII DE MUNTE,SCOALA lucrator pentru salubrizare cai publice Valenii de Munte, Str: Nicolae Iorga, nr:77, bl:, ap:, Tel: 2
36 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL macaragiu Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
37 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL maistru mecanic Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
38 SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL manager de zona Valenii de Munte, Str: Stefan cel Mare, nr:38-40, bl:, ap:, Tel:- 1
39 SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL manipulant marfuri Valenii de Munte, Str: Stefan cel Mare, nr:38-40, bl:, ap:, Tel:- 3
40 SC PETRE FOREST INTERPREST SRL masinist in legatorie mecanica Cerasu, Str: Cerasu, nr:660, bl:, ap:, Tel:0768399528 1
41 SC CARPET ROSART SRL mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte Valenii de Munte, Str: Berceni, nr:1, bl:, ap:, Tel:280661 1
42 SC BOGIRI CONSTRUCT SRL mecanic utilaj Homoriciu, Str: Homoriciu, nr:275b, bl:, ap:, Tel:0722617086 2
43 SC VERSION TWO CLOTHING SRL muncitor necalificat in industria confectiilor Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0766872084; 11
44 SC PIETTA GLASS WORKING SRL muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244/280959 7
45 SC RADBOMI COM SRL muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide Bucuresti Sector 6, Str: TIMONIERULUI, nr:11, bl:109, ap:121, Tel:0244295940 3
46 SC METALOPLAST SCARLAT SNC muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide Valenii de Munte, Str: Anton Pann, nr:11, bl:, ap:, Tel:80116 1
47 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 3
48 S.C. CIANI SERVICE SRL muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor Predeal-Sarari, Str: Predeal-Sarari, nr:207, bl:, ap:, Tel:0730547713 3
49 SC REMAS BAU SRL muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet Facaieni, Str: FACAIENI, nr:77B, bl:, ap:, Tel:0244/295310 2
50 SC ILGIMI CONST SRL muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet Maneciu-Ungureni, Str: Maneciu-Ungureni, nr:92, bl:, ap:, Tel:0742023019 1
51 SC CIPDUM STAR CONSTRUCT SRL muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet Slon, Str: Slon, nr:416A, bl:, ap:, Tel: 1
52 SC TEOSAL CONSTRUCT SRL muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii Malu Vinat, Str: Malu Vinat, nr:16, bl:, ap:, Tel:0720179638 2
53 SC TANEX SRL operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244/281682 47
54 SC ELIO SRL ospatar (chelner) Valenii de Munte, Str: George Enescu, nr:7, bl:, ap:, Tel:282748 1
55 SC SIEL COM SRL ospatar (chelner) Valenii de Munte, Str: Berceni, nr:17, bl:, ap:, Tel:0244544186 1
56 SC PERFECTVIEW SRL secretara Izvoarele, Str: Izvoarele, nr:-, bl:, ap:, Tel:0244/283191 1
57 SC APASCO SA sofer autobuz Maneciu, Str: Maneciu, nr:283, bl:-, ap:-, Tel:0244295440 2
58 SC APASCO SA sofer autocamion/masina de mare tonaj Maneciu, Str: Maneciu, nr:283, bl:-, ap:-, Tel:0244295440 1
59 SC MITPAM TRANS SRL sofer autocamion/masina de mare tonaj Cerasu, Str: Cerasu, nr:-, bl:, ap:, Tel:0244/280356 1
60 ASE BUILDING CONSTRUCTION SRL sofer de autoturisme si camionete Gheaba, Str: Gheaba, nr:634, bl:, ap:, Tel:0744318445 1
61 SC RADBOMI COM SRL sofer de autoturisme si camionete Bucuresti Sector 6, Str: TIMONIERULUI, nr:11, bl:109, ap:121, Tel:0244295940 1
62 SC ASTRA SELECT SRL strungar universal Magurele, Str: Magurele, nr:1, bl:, ap:, Tel:0244217700 1
63 S.C. CIANI SERVICE SRL strungar universal Predeal-Sarari, Str: Predeal-Sarari, nr:207, bl:, ap:, Tel:0730547713 1
64 SC REMAS BAU SRL strungar universal Facaieni, Str: FACAIENI, nr:77B, bl:, ap:, Tel:0244/295310 2
65 SC DOCIREX PROD SRL strungar universal Valenii de Munte, Str: Mihail Kogalniceanu, nr:19, bl:, ap:, Tel: 2
66 SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL strungar universal Valenii de Munte, Str: Stefan cel Mare, nr:38-40, bl:, ap:, Tel:- 1
67 SC REMAS BAU SRL sudor Facaieni, Str: FACAIENI, nr:77B, bl:, ap:, Tel:0244/295310 5
68 SC UNIVERS G C SRL vanzator Valenii de Munte, Str: Nicolae Iorga, nr:102, bl:, ap:, Tel:282717 1
69 SC LOREX COM SRL vanzator Valenii de Munte, Str: Gheorghe Lazar, nr:2, bl:, ap:, Tel:0 1
70 SC ADIAMO COMPANY SRL vanzator Maneciu-Paminteni, Str: Maneciu-Paminteni, nr:120, bl:, ap:, Tel: 1
71 SC LOREAND SERVPROD SRL vanzator Valenii de Munte, Str: Stefan cel Mare, nr:33A, bl:, ap:, Tel:0721373737 1
72 SC METALOPLAST SCARLAT SNC vanzator ambulant de produse alimentare Valenii de Munte, Str: Anton Pann, nr:11, bl:, ap:, Tel:80116 1
73 SC TEOSAL CONSTRUCT SRL zidar rosar-tencuitor Malu Vinat, Str: Malu Vinat, nr:16, bl:, ap:, Tel:0720179638 3

PLOIEŞTI. Primăria bate la uşa datornicilor de pe Şoseaua Nordului

Primaria Municipiului Ploiesti,   prin Serviciul Public Finante Locale,   continua programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora. Prin acest program municipalitatea doreste sa vina in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre:

 

MIERCURI -   17 SEPTEMBRIE 2014 -   intre orele 16,30 – 19,00 si LUNI  -   22 SEPTEMBRIE 2014 -   intre orele 16,30 – 19,00:

           STR INTR.BREBENEI NR.2,BL.3 TURN,SCARA A

           STR INTR.BREBENEI NR.2,BL.3 TURN,SCARA B

           STR INTR.BREBENEI NR.1,BL.2 ,SCARA A

           STR INTR.BREBENEI NR.1,BL.2 ,SCARA B

           STR INTR.BREBENEI NR.3,BL.5 ,SCARA A

           STR INTR.BREBENEI NR.3,BL.5 ,SCARA B

 

Impozit_3MIERCURI - 24 SEPTEMBRIE   2014      intre orele 16,30 – 19,00 si LUNI   -  29 SEPTEMBRIE 2014      intre orele 16,30 – 19,00:

STR.INTR.BREBENEI,BL.6,SCARA A

STR.INTR.BREBENEI,BL.6,SCARA B

STR.NORDULUI NR.3A,BL.4A,SCARA A

STR.NORDULUI NR.3A,BL.4A,SCARA B

STR.NORDULUI NR.3B,BL.4B,SCARA A

STR.NORDULUI NR.3B,BL.4B,SCARA B

STR.NORDULUI NR.3,BL.4,SCARA A

STR.NORDULUI NR.3,BL.4,SCARA B

STR.NORDULUI NR.3,BL.4,SCARA C

 

La fiecare scara a blocurilor mentionate mai sus va fi afisat un anunt prin care ne vom anunta sosirea echipelor de colectare. Echipele vor fi formate din cate 2 persoane ce vor purta ecusonul emis de institutie precum si legitimatia de serviciu. Va facem cunoscut totodata ca se pot plati in acest mod impozite si amenzi pentru care se va elibera chitanta cu stampila institutiei noastre. Mentionam ca repartizarea blocurilor in care vom practica aceasta forma de colectare va fi anuntata din doua in doua saptamani, atat pe site-ul   primariei cat si prin afisare la blocurile vizate.

 

SERVICIUL RELATII PUBLICE

AZUGA. Încep lucrările la reţelele de apă şi canalizare. Lista străzilor

canalizare_2Începe mondernizarea oraşului Azuga. Administraţia locală condusă de către primarul Constantin Samson îşi respectă angajamentele luate în faţa locuitorilor oraşului şi anunţă demararea unui amplu şi imprtant proiect pentru comunitatea locală: acela de modernizare şi extindere a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare.
"Oraşul Azuga a rămas, din păcate, în urma celorlalte localităţi de pe Valea Prahovei, în ceea ce priveşte condiţiile de trai pe care le oferă locuitorilor săi. Trebuie, acum, să recuperăm anii pierduţi şi să realizăm, în cel mai scurt timp posibil, toate investiţiile necesare pentru ca azugenii să se bucure de o infrastructură de utilităţi publice modernă şi eficientă, de străzi reabilitate, de trotuare noi, de instituţii publice transparente, aflate în slujba cetăţenilor. Trebuie să începem de jos, adică de la nivelul reţelelor care sunt vechi, degradare şi nu acoperă întreg oraşul. Anunţ pe această cale că eforturile mele şi ale primăriei pe care o conduc de a atrage fonduri pentru dezvoltarea oraşului au fost răsplătite. Proiectul nostru, de modernizare şi extindere a reţelelor de apă potabilă şi canalizare a fost aprobat de către CNI (n.r. - Compania Naţională pentru Investiţii). Recent a fost adjudecată şi licitaţia pentru execuţia lucrărilor şi, în cel mai scurt timp va începe şi lucrul", ne-a declarat Constantin Samson, primarul oraşului Azuga.
* Cel mai mare proiect realizat în ultimii ani în Azuga
Atât prin valoarea lucrărilor - de circa 1,8 milioane de euro -  cât şi prin impactul pozitiv pe care îl va avea asupra locuitorilor oraşului acesta este cel mai important proiect de infrastructură realizat în Azuga în ultimii ani. Dacă mai adăugăm şi faptul că acestui proiect i se va alătura un altul, care prevede continuarea lucrărilor la reţelele de apă şi canalizare cu fonduri europene vom putea spune, la final, că oraşul Azuga are, poate, cea mai nouă şi modernă reţea de utilităţi din Prahova.
* 5,2 kilometri de reţea de apă
În ceea ce priveşte componenta de apă potabilă, proiectul are în vedere reabilitarea reţelei pe un număr de 13 străzi, cu o lungime totală de 5.244 de metri. Totodată se va mai investi şi în înlocuirea unui rezervor de stocare a apei, aflat în zona "Parc".


Străzile pe care se va interveni sunt:
Pieţii
Teilor
Gârbovei
Zorilor
Victoriei
Ritivoiu
24 Ianuarie
Muncii
9 Mai
1 Mai
I.L.Caragiale
M.Eminescu
Vânători


Cealaltă componentă prevede extinderea reţelei de canalizare a apei menajere pe un număr de şapte străzi şi o lungime totală a conductei de 4,6 kilometri.
Străzile pe care se va extinde reţeaua de canalizare sunt:
Valea Azugii
Ritivoiu
Gârbovei
23 August
Teilor
Muncii
24 Ianuarie

Primăria oraşului Azuga îşi cere scuze pentru disconfortul creat pe durata execuţiei lucrărilor şi îi asigură pe locuitorii oraşului că investiţia va fi finalizată în cel mai scurt timp posibil.

Lista zborurilor Tarom anulate sau întârziate

COMUNICAT DE PRESĂ:

Dintr-o medie de 59 de curse pe zi (interne, externe, chartere), din cauza lipsei de personal navigant apt de zbor (însoțitori de bord), compania TAROM  are în acest moment 4 anulări și 3 întârzieri.

Din acest motiv, au avut loc întâlniri între reprezentanții conducerii companiei și Ministerul Transporturilor și cei ai personalului navigant pentru analizarea situației.

aeroport_henri_coandaPărțile au stabilit să poarte discuții în următoarele zile pentru identificare unor soluții pentru decongestionarea situației astfel încât operearea zborurilor să se facă în condiții normale. Totodată, piloții s-au angajat să asigure cursele următoare pentru ca pasagerii să nu fie puși în situații neplăcute.

Curse întârziate până la acest moment:

ROT 315/ 6București-Munchen — București

ROT 381/2București—Paris — București

ROT 261 /2București—Istanbul — București

Curse anulate:

ROT 301/ 2București—Frankfurt — București.   Pasagerii reprogramați pe RO 305/ 6București—Frankfurt — București

ROT 351/ 2București—Geneva — București

ROT 701/2Bucuresti-Iasi-București

ROT 201/2Bucuresti-Chisinau-București

Pasagerii curselor TAROM,  care vor avea întârzieri sau vor fi anulate beneficiază de asistență conform Regulamentului EC261/ 2004 privind drepturile pasagerilor. Compania TAROM le stă la dispoziția pasagerilor in agentiile sale sau prin call center:

Luni-Vineri: 08:00 — 20:00 /Sâmbătă: 09:00 — 14:00

9361 (valabil pentru apeluri din București)

021.204.64.64

021.303.44.00

021.303.44.44

În funcție de evoluția evenimentelor, vă vom ține la curent cu privire la următoarele curse pentru această destinație.

CONTACT:

Biroul de presă TAROM

E-mail:  presa@tarom.ro

Furturi de... lux: bijuterii de aur şi vinuri de colecţie

La data de 15.09.2014, polițiștii Biroului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul polițiștilor Posturilor de Poliţie arondate, au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele unui ploieștean, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt, care a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Ploieşti, în vederea continuării cercetărilor.

vinÎn urma probatoriului administrat, s-a luat măsura reţinerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca la data de 16.09.2014, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, cu propunere de arestare preventivă.

În fapt, bărbatul este bănuit de comiterea a patru infracţiuni de furt calificat, după cum urmează:

- în perioada 25.08.2014 - 31.08.2014, prin escaladare, ar fi pătruns în curtea unui imobil din mun. Ploieşti, de unde, dintr-un garaj în care ar fi pătruns prin uşa lăsată neasigurată, ar fi sustras 10 sticle cu vin de colecţie, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei.

- la data de 27.08.2014, în jurul orei 10.00, ar fi pătruns prin efracţie în incinta unei societăți comerciale din Blejoi, de unde ar fi sustras aproximativ 40 de m. liniari de ţeavă din cupru, aferentă instalaţiei de încălzire, cauzând un prejudiciu de aproximativ 9.000 de lei.

- la data de 30.08.2014, în jurul orei 10.00, ar fi pătruns prin efracţie în anexele gospodăreşti din curtea unui imobil din satul Blejoi, com. Blejoi, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, ce conţineau cupru.

- la data de 30.08.2014, în jurul orei 14.00, ar fi pătruns prin escaladare şi efracţie în locuinţa unei persoane din mun. Ploiești, de unde ar fi sustras mai multe bijuterii din aur, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii ploieșteni, în vederea documentării întregii activități infracționale.

Prins băut la volan şi cu maşina plină de lucruri furate

fiola_soferLa data de 13.09.2014, în jurul orei 01.30, polițiștii din Mizil au oprit în trafic un autoturism condus de către un bărbat de 25 ani, din com. Fulga. În autoturism se mai aflau două persoane (un tânăr de 18 ani şi un minor de 14 ani).

În urma controlului autovehiculului, în interiorul acestuia, polițiștii au găsit trei acumulatori auto, o roată de rezervă, un stingător auto şi un CD Player. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bunurile găsite ar fi fost sustrase din trei autoturisme. Bunurile sustrase şi recuperate au fost predate persoanelor vătămate, cercetările fiind continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.


Recomandam - ziare romanesti

Abonare newsletter stiri.com.ro

Adresa de e-mail: